top of page

Personvernerklæring for www.janteloppet.com ("Nettstedet", "vi", "vår")

Introduksjon

Vi forplikter oss til å følge følgende personvernpolicy. Vi samler inn informasjon på en ansvarlig måte, i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Vi ber om personlig informasjon kun for vår egen kunderegistreringsprosess, markedsføringsaktiviteter og for å gi deg tilgang til informasjon relatert til vår konferanse, som nyhetsbrev og sammendrag av arrangementet. Navn, organisasjon og tittel på deltakere ved hvert arrangement kan deles med arrangementspartnere. Vi vil ikke distribuere ytterligere informasjon til tredjeparter uten din tillatelse. Du har rett til å nekte Nettstedet tillatelse til å dele din informasjon med tredjeparter ved å sende en e-post til notices@janteloppet.com.

Hva bruker vi dine personopplysninger til?

Personopplysninger samles inn og brukes innenfor grensene definert av gjeldende personvernlovgivning for å ta vare på og utvikle kundeforhold og for å tilby, selge, markedsføre, levere bestillinger og utvikle Nettstedets tjenester og produkter samt dets hovedpartnere. Personopplysninger brukes for å hjelpe oss med å bedre forstå våre kunder og for å hjelpe oss med å utføre regelmessig forskning på trender og preferanser hos våre kunder. Denne markedsundersøkelsen og dens rådata vil aldri bli solgt, distribuert eller videresendt til tredjeparter utenfor Nettstedet og dets partnere uten våre kunders eksplisitte samtykke. Informasjon samlet inn fra de registrerte vil kun bli brukt til direkte markedsføringsformål, med mindre den registrerte forbyr slik bruk.

Hva er vår databehandling basert på?

Behandling av dine personopplysninger er basert på følgende grunnlag i EUs generelle databeskyttelsesforordning, som også gjelder i Norge som medlem av Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet EØS (ett eller flere formål kan gjelde samtidig):

- Behandling er nødvendig for utførelse av en kontrakt som du er part i, eller for å ta skritt på din forespørsel før inngåelse av en kontrakt.
- Behandling er nødvendig for overholdelse av en juridisk forpliktelse som behandlingsansvarlig er underlagt (for eksempel plikten til å føre regnskap basert på regnskapsloven).
- Behandling er nødvendig for formål knyttet til legitime interesser som forfølges av Nettstedet eller dets partnere.
- Du har gitt samtykke til behandling av dine personopplysninger.

De legitime interessene til Nettstedet og/eller dets partnere nevnt i punkt 3) ovenfor kan inkludere, blant annet, følgende saker:

- Retten til å fremme salg av Nettstedets produkter og tjenester ved hjelp av direkte markedsføring, inkludert profilering for markedsførings- og salgsformål;
- Forretningsutvikling; etterforskning av mulig uredelig praksis.

Informasjonsinnhold

Arkivsystemene inkluderer følgende informasjon, enten delvis eller i sin helhet: Kundens for- og etternavn, bedriftsinformasjon og industriklassifisering, yrkestittel, e-postadresse, telefonnummer, nasjonalitet, kostholdskrav (hvis det inkluderer helseopplysninger, er slike opplysninger gitt til oss av kunden basert på ditt samtykke), informasjon knyttet til alle kjøp og bestillinger på nettbutikken, som faktureringsadresse og betalingsdetaljer, all oppfølgingsinformasjon knyttet til kundens kjøp, tilbakemeldinger gitt av kunden, notater fra diskusjoner med kunder når kundens data ble lagt inn i arkivsystemet kampanjer, kampanjer og annen kommunikasjon rettet mot kunden, samt deres bruk, inkludert deltakelse i arrangementet interesser og annen informasjon eller undersøkelsesdata som er gitt av kunden direkte markedsføringsvalg. Bruk av kundens rettigheter knyttet til kundens personopplysninger (som rett til retting og rett til dataportabilitet) informasjon om bruken av våre digitale tjenester samt digitalt innhold som er opprettet av kunden automatisk innsamlet data (som IP-adresse, kundens enhets operativsystem, nettlesertype og språk) mobile enhetsidentifikatorer (som kundens unike enhets-ID og enhetsnavn) opptak av kundeservicetelefonsamtaler, samt e-post- og chatkorrespondanse.

Vi samler ikke inn kredittkortinformasjon fra våre kunder. Hvis en kunde velger å betale med et kredittkort eller nettbank osv., blir betalingen utført gjennom en ekstern side fra kredittkortbetalingsbehandleren eller banken osv.

Hvor samler vi personopplysningene fra?

Vårt arkivsystem er avledet fra informasjon gitt av våre kunder når de registrerer seg på Nettstedet. Denne informasjonen samles inn ved hjelp av et elektronisk skjema, samt på papir, via telefon, via e-post eller under kjøpsprosessen av en tjeneste og/eller produkt. Vi kan samle inn personopplysninger fra bedrift-til-bedrift-kunder når representanten for selskapet gir oss personopplysninger om andre ansatte. Vi kan også innhente og oppdatere personopplysningene i våre arkivsystemer fra offentlige instanser og selskaper som tilbyr personopplysning

stjenester.

Med hvem kan vi dele dine personopplysninger?

Nettstedet selger ikke, leier ut eller deler på annen måte dine personopplysninger med tredjeparter utenfor våre partnere, med mindre annet er angitt nedenfor. Navn og organisasjon av deltakere ved hvert arrangement kan deles, som angitt i ordrebekreftelsen for konferansebilletten. Vennligst kontakt oss hvis du foretrekker at informasjonen din ikke deles.

Vi kan dele dine personopplysninger med autoriserte tredjeparter som utfører tjenester for Nettstedet for de formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, innenfor grensene av gjeldende lovgivning. Dette kan inkludere, for eksempel, å tilby tjenester som kundeservice og programvaretjenester, administrere og analysere personopplysninger, utføre markedsundersøkelser og administrere markedsføring og gjennomføring av diverse kampanjer.

Vi kan dele dine personopplysninger når vi innhenter betaling for produkter og tjenester, inkludert overføring eller salg av forfalte kontoer til tredjeparter for innsamling.

Fordi vi tar ansvaret for å beskytte dine personopplysninger på alvor, tillater vi ikke at disse selskapene bruker det til noe annet formål enn å utføre de tjenestene, og vi krever at de beskytter dine personopplysninger på en måte som er i samsvar med denne personvernerklæringen. Vi kan dele dine personopplysninger med nøye vurderte tredjeparter for felles eller uavhengige direkte markedsføringsformål. Deling av dine data for slike formål kan i prinsippet bare skje når de planlagte formålene for tredjeparten er i tråd med våre formål som beskrevet i denne personvernerklæringen. Bare den minst nødvendige mengden av dine personopplysninger deles med tredjeparter. Vi kan dele dine personopplysninger basert på en gyldig ordre fra en domstol eller annen offisiell instans med tilstrekkelig myndighet. Vi kan dele dine personopplysninger som en del av enhver fusjon, oppkjøp, salg av selskapsmidler eller overgang av tjeneste til en annen leverandør. Dette gjelder også i det usannsynlige tilfellet av insolvens, konkurs eller likvidasjon, der dine personopplysninger vil bli overført til en annen enhet som et resultat av en slik prosedyre.

Hvor lenge behandler vi dine personopplysninger?

Vi vil behandle personopplysningene (nevnt i denne personvernerklæringen) til våre kunder til slutten av året for den siste avsløringen av informasjon pluss 6 år.

Potensielle kunders data behandles i vår markedsføringsdatabase til et kundeforhold er etablert eller til den registrerte ber om at hans/hennes data skal slettes (i samsvar med denne personvernerklæringen).

Gjennomgang, oppdatering og korrigering av personopplysninger

Den registrerte har rett til å sjekke, gjennomgå og oppdatere eller korrigere sin informasjon som opprettholdes i arkivsystemet når som helst. Kunder må informere oss hvis noen personopplysninger endres for å holde deres post i arkivsystemet oppdatert. For ytterligere spørsmål, eller for å gjennomgå, oppdatere eller korrigere personopplysninger, vennligst send en e-post til notices@janteloppet.com.

Hvis en kunde eller bruker bryter våre bruksvilkår, misbruker tjenesten, utfører ulovlig aktivitet via tjenesten, eller hvis informasjonen som er angitt er utdatert, forbeholder vi oss retten til å slette personopplysningene knyttet til denne personen.

Har du ytterligere spørsmål om vår personvernbeskyttelse?

Vi er glade for å svare på eventuelle spørsmål du måtte ha angående vår personvernbeskyttelsespolicy! Ikke nøl med å sende oss en e-post på notices@janteloppet.com.

Vår personvernerklæring ble sist oppdatert 10. september 2023.

bottom of page