top of page

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR LØP ARRANGERT AV JANTELOPPET AS (organisasjonsnummer 930.338.613)

Generelt

Disse vilkårene gjelder for løp arrangert av Janteloppet AS. Hvis du registrerer deg selv eller andre for et av Janteloppet AS sine løp, aksepterer du våre vilkår og betingelser. Hvis du registrerer en annen person enn deg selv til et av våre løp, er du ansvarlig for at denne personen er klar over og aksepterer våre vilkår og betingelser.

Bindende registrering

Påmelding til ethvert løp arrangert av Janteloppet AS er bindende. Dette betyr at en betalingsforpliktelse oppstår ved registrering, og du blir lagt til løpets deltakerliste. Det vil ikke bli refundert startavgifter, lisenser eller betalinger for andre produkter hvis du skulle bli forhindret fra å delta. Dette gjelder også hvis din forhindring fra å delta skyldes sykdom eller skade.

Salg av startnummer

Alle påmeldinger til våre løp er personlige, og av sikkerhetsmessige årsaker er det ikke tillatt å la andre delta i ditt navn. Du kan ikke selge eller overføre ditt startnummer på noe tidspunkt.

Personopplysninger

For at Janteloppet AS skal kunne levere høykvalitets resultatlister, og for å kunne tilby våre deltakere best mulig service, må vi lagre utvalgte personopplysninger i vår database. I tillegg til navn lagrer vi også kjønn, fødselsdato, adresse, telefonnummer og e-post. Vi gjør dette for å kunne:

1. Sikre at våre deltakere er registrert i de riktige aldersgruppene
2. Holde våre deltakerlister fri for duplikater
3. Sende registreringsbekreftelse og deltakerbevis
4. Sende SMS med informasjon om startnummer og starttid
5. Sende annen relevant informasjon om arrangementet
6. Identifisere personer i tilfelle skader eller ulykker der medisinsk personell er involvert
7. Forberede og publisere resultatlister

Personopplysningene lagres kun i vår database for disse formålene. Informasjon fra vår database blir ikke kastet eller distribuert eller på annen måte gjort tilgjengelig for tredjeparter, med unntak av databehandlere som arrangementets tjenesteleverandør av registreringssystemet og betalingssystem/regnskapsførere. Janteloppet AS har inngått databehandleravtaler med alle leverandører som behandler våre data.

 

Ved å registrere deg til våre løp, samtykker du til følgende:

1. Arrangøren lagrer nødvendige personopplysninger om deg for å kunne gjennomføre arrangementet og gi deg best mulig service
2. Navn og aldersgruppe (land og by vises også på deltakerlisten) publiseres på resultatlister og deltaker/startlister, som gjøres tilgjengelige på vår nettside.
3. Bilder og videoopptak av deg kan bli tatt under arrangementet. Ved å delta i løpet, samtykker du til at disse bildene og videoopptakene kan bli lagt ut på Janteloppet AS sine nettsider og i våre sosiale medier og kanaler, kringkastet på TV og brukt på resultatlister, reklamemateriell og markedsføring både under og etter arrangementet.
4. At din e-postadresse mottar nyhetsbrev fra Janteloppet AS. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev ved å bruke avmeldingslenken nederst i nyhetsbrevet.

Endret eller avlyst løp

Vi forbeholder oss retten til å avlyse løpet, endre løypetraseen, endre starttidspunkt/dato for løpsarrangementet og/eller endre andre forhold og omstendigheter som er nødvendige for at løpsarrangementet skal kunne avholdes:

1. på grunn av forhold som ligger utenfor vår kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, nasjonal katastrofe, krig, pandemi eller annen alvorlig spredning av sykdom, myndighetsinngrep eller mangel på slikt, ny eller endret lovgivning, arbeidskonflikt, blokade, brann, flom, alvorlig ulykke eller tilsvarende hendelse,
2. hvis vi eller myndighetene anser det som nødvendig for din og andre deltakeres sikkerhet eller helse, eller
3. hvis vi ikke blir tildelt de offisielle tillatelsene som er nødvendige for at vi skal få lov til/kan gjennomføre løpsarrangementet.

 

Janteloppet AS har ingen forpliktelse til å refundere startavgiften til deg eller betale erstatning eller annen kompensasjon i tilfelle at betingelsene for løpet endres (løypetrase, starttid/dato og/eller andre forhold og forutsetninger som er nødvendige for gjennomføringen av løpsarrangementet) hvis det skjer på grunn av en omstendighet i henhold til punktene a, b, og/eller c ovenfor.

Hvis løpet i verste fall blir avlyst på grunn av omstendighetene i samsvar med punktene a, b, og/eller c ovenfor, vil Janteloppet AS refundere startavgiften for din påmelding. Administrasjonsgebyr, lisens og andre kjøpte produkter refunderes ikke. Unntak gjelder hvis avlysningen er nødvendig på grunn av forhold som er angitt i punkt 7 i disse vilkårene, vedrørende force majeure.

 

Spesiell informasjon angående Covid-19

Det er uklart om løpets gjennomføring vil bli helt eller delvis påvirket av Covid-19 og den lovgivningen, reglene, restriksjonene og

 myndighetsbeslutningene som er eller kan bli fastsatt på grunn av Covid-19 ("Corona-regler"). Vi forbeholder oss derfor retten til å endre løypetraseen, starttidspunkt/dato for gjennomføring og/eller andre forhold vi anser som nødvendige for gjennomføringen av løpet, hvis vi mener dette er nødvendig for å overholde gjeldende Corona-regler. Janteloppet AS har ingen forpliktelse til å refundere startavgiften til deg eller betale deg annen kompensasjon i tilfeller der betingelsene for gjennomføring av løpet endres på grunnlag av det som er angitt i dette avsnittet.

Redusert antall deltakere

Vi forbeholder oss retten til å redusere antall deltakere hvis vi mener at dette må gjøres for at vi skal kunne gjennomføre løpet i samsvar med gjeldende Corona-regler, og for sikkerheten og helsen for deg og andre deltakere. Hvis antall deltakere må reduseres, vil de tilgjengelige startplassene bli fordelt i den rekkefølgen registreringene ble bekreftet av oss, det vil si basert på tidspunktet for bekreftelsen av bestillingen.

Hvis en slik reduksjon i antall deltakere medfører at du mister din startplass, vil Janteloppet AS refundere startavgiften for din registrering. Administrasjonsgebyr, lisens og andre kjøpte produkter som t-skjorte refunderes ikke.

 

Force majeure

Janteloppet AS kan avlyse løpet på kort varsel på grunn av force majeure. Kort varsel er her definert som 45 dager eller mindre før arrangementsdatoen. Hvis arrangementet blir avlyst på kort varsel på grunn av force majeure, vil løpet ikke bli utsatt. Det neste løpet vil finne sted det påfølgende året. Hvis Janteloppet AS er tvunget til å avlyse løpet på grunn av force majeure, vil ikke startavgiften, andre avgifter, lisens eller andre bestillinger bli refundert. Arrangøren er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader deltakeren har i forbindelse med arrangementet hvis løpet må avlyses på grunn av force majeure. I vår definisjon av force majeure inkluderer vi anbefalinger fra regjeringen, politiet eller andre myndigheter som sier at det ikke er trygt å gjennomføre arrangementet.

 

Forsikring / Lisens

For skiløpere i alderen 13-69 som er medlemmer av den norske folketrygden - betaler skatt til Norge, er skilisensen obligatorisk. Deltakerne som lisensen ikke gjelder for, må signere en idrettsutøvererklæring når de henter startnummeret sitt.

Betaling

På vår nettside aksepterer vi betalinger gjennom følgende betalingsløsningsleverandører: VIPPS, Stipe, Paypal og Klarna.

 

Annet

Vi gjør alt vi kan for å sikre at informasjonen vi deler med våre deltakere er korrekt. Imidlertid kan feil oppstå, og vi forbeholder oss retten til å gjøre eventuelle feil i informasjonen du mottar. Janteloppet AS har rett til å foreta enkle endringer i disse vilkårene. Eventuelle endringer trer i kraft tidligst 30 dager etter at de er varslet til registrerte deltakere.

Konfliktløsning

Krav må rettes til Janteloppet AS innen en rimelig tidsramme i samsvar med nedenstående avsnitt (Kontakt & Klager). Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister utenfor retten. Hvis dette ikke lykkes, kan kjøperen kontakte Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet kan nås på (+47) 23 400 600 eller på www.forbrukertilsynet.no.

Kontakt & Klager

Hvis du ønsker å komme i kontakt med Janteloppet AS, er du velkommen til å kontakte oss via e-post; info@janteloppet.com
Hvis du har klager angående kjøp du har gjort gjennom vår nettside, kan du rette dine klager til notices@janteloppet.com

bottom of page